Chính sách bảo mật

Chúng tôi cam đoan giữ bí mật hoàn toàn những thông tin và dữ liệu cho những người tham gia vào trang web thích hợp tuân theo những qui định của Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cùng các qui định của pháp luật có liên quan. Nội dung của chính sách bảo mật thông tin cá nhân (Privacy Page) nêu ra các hình thức thông tin nào được Quán chúng tôi thu được thông qua trang web của chúng tôi, cách mà chúng tôi sử dụng và điều hành dữ liệu. Trong nội dung trang này còn nhắc tới những quyền lợi các bạn được hưởng liên quan đến bảo mật thông tin dữ liệu cùng các dịch vụ mà bạn cần để thực hiện liên hệ với chúng tôi.

Thông tin cá nhân và cách thức sử dụng

Những dữ liệu cá nhân đã được lưu trữ lại khi bạn tham gia đăng ký, bao gồm số điện thoại (kể cả số điện thoại di động), họ tên/ tên riêng, địa chỉ liên hệ đường, phường, thành thị, bang/tỉnh, mã vùng/ mã bưu điện, quốc gia, tên sử dụng liên lạc trên mạng, địa chỉ email, tuổi tác, giới tính, tình trạng hôn nhân gia đình và cùng với đó bao gồm các thông tin khác nữa như mối quan tâm, sở thích, v.V

Tại đây chúng tôi sẽ bảo đảm thông tin cá nhân của bạn chỉ được thu thập khi bạn tình nguyện cung cấp các thông tin hợp lệ cho việc đăng ký vào trang web của chúng tôi. Việc này được hiểu là bạn biết rõ ràng doanh nghiệp các thông tin và dữ liệu cá nhân của bạn với mục đích là gi và chúng tôi cũng đã hỏi các bạn có đồng ý với quyền sử dụng thông tin. Khi các bạn cung cấp dữ liệu cá nhân lên trên trang web của chúng tôi đồng nghĩa là bạn đang chia sẻ thông tin của bạn với chúng tôi, ngoại trừ có vấn đề khác. Không những thế, 1 số hoạt động do đặc thù của chúng tôi, mà sẽ dẫn đến vấn đề thông tin cá nhân của bạn được bật mí cho các người dùng khác của website.

Chúng tôi sử dụng thông tin với mục đích:

Để giải đáp những thắc mắc của bạn, lúc bạn có bất kỳ hoài nghi nào (Ví dụ, về phương pháp tham gia, về thể lệ chương trình, về tổ chức, hoặc nhà sản xuất bất kỳ của công ty) bạn có thể liên lạc với chúng tôi theo thông tin của chúng tôi được chúng tôi cung cấp/ khu vực riêng trên website. Chúng tôi sẽ dùng dữ liệu bạn đã cung cấp với mục đích là trả lời về những khúc mắc của các bạn. Ở 1 vài trường hợp khác, ví dụ cần thiết thì chúng tôi sẽ tiết lộ các quyền sử dụng các thông tin dữ liệu cá nhân của các bạn cho thành viên, tổ chức khác thuộc doanh nghiệp FrieslandCampina, hoặc Nhà khai thác dữ liệu được nêu tại mục 3 sau đây.

Khi bạn tham gia vào website Mobilelabs.com.vn thì chúng tôi có quyền sử dụng thông tin của bạn đã được các bạn cung cấp cho chúng tôi khi truy cập vào tham gia với mục tiêu quản lý điều hành và cải tiến website, tăng cường một lợi ích cho người sử dụng và sử dụng các dịch vụ cũng như sản phẩm của chúng tôi.

Mobilelabs.com.vn có thể do bên thứ ba đại diện và tổ chức thực hiện khai thác điều hành dữ liệu và khi họ đã được phép khai thác xử lý những dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi (xem mục Nhà khai thác dữ liệu).

Và chúng tôi có thể sử dụng thông tin được thu thập để báo cho các bạn về những dịch vụ cũng như sản phẩm do đơn vị chúng tôi hay các công ty đối tác sản xuất, hoặc để xin ý kiến về dịch vụ hay sản phẩm cùng nhà tiềm năng mới trong khoảng thời gian dài. Nếu như bạn đồng ý, chúng tôi cũng có thể sử dụng chung dữ liệu của bạn hoặc chuyển đi những đơn vị khác thuộc tập đoàn doanh nghiệp FrieslandCampina và những đơn vị đối tác, là những công ty có thể gởi tới bạn thông tin và/hoặc nội dung chào mời tham dự 1 sản phẩm và/hoặc 1 số dịch vụ bất kỳ của công ty họ, theo nội dung thể hiện cụ thể tại thời điểm chúng tôi thu nhập dữ liệu cá nhân của bạn.

Đơn vị xử lý dữ liệu (Nhà khai thác dữ liệu)

Có trường hợp chúng tôi sẽ hợp tác với bên thứ 3 để khai thác và phân tích dữ liệu đã thu thập được từ trên trang web của chúng tôi, sẽ có cả thông tin của các bạn. Các đối tác và dịch vụ của bên thứ 3 đã được ràng buộc rõ ràng về mục đích sử dụng thông tin do bên chúng tôi chỉ định.

An ninh mạng và bảo mật thông báo

Khi chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn hợp lý với mục đích bảo vệ an toàn cho các thông tin cá nhân của bạn, và sẽ bắt buộc Nhà khai thác dữ liệu thực hiện tương tự. Biện pháp phòng ngừa: Người quản lý trang web Mobilelabs.com.vn hoặc cá nhân được ủy quyền khác ra thì bạn là người độc nhất được truy cập đến thông tin cá nhân của mình . Việc đăng ký của bạn sẽ được bảo mật bằng mật khẩu để bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Chúng tôi khuyên bạn không để lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai và chúng tôi cũng sẽ không bao giờ hỏi bạn về mật khẩu thông qua email, điện thoại hay một hình thức nào khác.

Sẽ rất khó có thể bảo đảm an toàn 100% cho thông tin khi được đưa lên internet. Dù rằng chúng tôi sẽ hết sức cố gắng để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của bạn ở trên hệ thống nhưng chúng tôi cũng không thể đảm bảo được tính rủi ro và an toàn.

Không những thế, chúng tôi có thể bật mí thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp sau

Ngoài ra chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của các bạn cho đối tác thứ 3 nếu như có sự đồng ý của bạn. Thí dụ, Chúng tôi cũng có thể sử dụng các thông tin về bạn (như những mối quan hệ hay sở thích mà bạn đã trình bày) nhằm xác định xem là các bạn có để ý đến dịch vụ hay sản phẩm nào của bên thứ 3 hay không.

Chúng tôi có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn trong trường hợp có sự yêu cầu của pháp luật, hay có sự yêu cầu của từ các cơ quan chính phủ hay chúng tôi cho rằng điều đó là cần thiết. Nhằm tuân theo những yêu cầu của pháp luật hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; nhằm kiểm soát tài sản, an ninh của công ty đối tác, bào vệ an toàn cho bạn.

Chúng tôi có thể tiết lộ và đưa thông tin cho bên thứ 3, hoặc bên đã mua lại toàn bộ tài sản của chúng tôi.

Quyền lợi của bạn

Quyền khai thác thông tin cá nhân của bạn khi đã có sự đồng ý của bạn.

Các bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào nhằm bảo mật hay đảm bảo các thông tin cá nhân của bạn cung cấp cho chúng tôi là chuẩn xác và phù hợp.

Ngay khi bạn đăng ký tham gia, bạn cùng với tên truy cập thì có thể sử dụng tất cả dịch vụ và sản phẩm.

Công ty Cổ Phần Mobilelabs
Email:
mobilelabs.com.vn@gmail.com
Website:https://mobilelabs.com.vn

Nếu các bạn mong muốn nêu ra những ý kiến liên quan đến bảo mật thông tin, hoặc thảo luận hình thức thực hiện quan hệ tới quyền lợi hợp pháp của bạn, thì vui lòng liên lạc với chúng tôi qua thông tin bên trên. Rất hân hạnh được phục vụ các bạn.